Физически лица

Физически лица могат да бъдат:

  • Студенти
  • Хора, работещи на свободна практика
  • Независими учени
  • специалисти по Човешките Pесурси/Маркетинга/ Рекламата
  • И други