Проведе се третото национално обучение на тема „ Маркетинг на нови технологии и иновативни продукти “ по проект „Международна Академия за Трансфер на Технологии“ (ITTA)

June 7, 2019 in ОТТ Новини

На 16-17.05.2019. в „София Тех Парк“, гр. София се проведе третият обучителен модул на тема „ Маркетинг на нови технологии и иновативни продукти “ с лектор д-р. Станимир Андонов от Фондация ГИС- Трансфер Център. Обучението е по проект „Международна Академия за Трансфер на Технологии“ (ITTA), съфинансиран от Еразъм +, в който ОТТ „Иновативен капитал“ е партньор заедно с Kielecki Park Technologiczny (Полша), Tehnoloski Park Ljubljana (Словения), Technology Park Varazdin (Хърватия) и водещ бенефициент Tubitak Marmara Teknokent (Турция). Основната цел на проекта е да се повишат уменията и знанията на специалистите, занимаващи се с трансфер на технологии. Проектът е уникален заради съчетаването на няколко различни подхода за обучение: дистанционно обучение, неформално образование, практическо обучение, пилотно обучение, като целта е да се осигури подобряване на компетентностите не само на знанията, но и на умения, ценности и нагласи.

Целева група на проекта са младите хора на възраст между 18 и 35 години, които имат потенциал и готовност активно да участват в сектора ТТ и НИРД. Те трябва да са предимно новозавършили студенти или се очаква да завършат през първите 2 години от проекта или са настоящи служители на TTO. Участниците трябва да имат желание да станат потенциални служители в ТТ сектора и силна мотивация за работа в  тази област. Всеки партньор по проекта има ангажимент да избере 15-20 участници. Участниците ще преминат през модулите за обучение на национално равнище и ще използват платформата за дистанционно обучение. Всеки преминал през обученията на национално ниво, ще има възможност да се включи и в поне един от международните обучителни дейности.

DSC_6868DSC_6950 DSC_6872

Предстои второ национално обучение на тема „Технологичен трансфер“

December 21, 2018 in ОТТ Новини

ДЗЗД Консорциум Иновативен капитал, представляващо Офиса за Технологичен Трансфер (ТТО) Иновативен Капитал, в партньорство с Kielecki Park Technologiczny (Полша), Tehnoloski Park Ljubljana (Словения), Technology Park Varazdin (Хърватия) и водещ бенефициент Tubitak Marmara Teknokent (Турция) изпълнява проект: „Международна Академия за Трансфер на Технологии“ (ITTA), съфинансиран от Еразъм +. Основната цел на проекта е да се повишат уменията и знанията на специалистите, занимаващи се с трансфер на технологии. Проектът е уникален заради съчетаването на няколко различни подхода за обучение: дистанционно обучение, неформално образование, практическо обучение, пилотно обучение, като целта е да се осигури подобряване на компетентностите не само на знанията, но и на умения, ценности и нагласи.

ITTA e  проект с продължителност 36 м., обхващащ обучителни курсове в страната по 5 модула, онлайн обучение по 12 модула и 5 международни обучения.

В рамките на проекта участниците имат възможност:

- да вземат участие в 5 национални обучения (гр. София, продължителност 2 дни);

- да се обучават по 12 онлайн модула.

След приключване на проекта част от участниците ще имат възможност за  безплатен стаж в институция/организация/компания в България, която изпълнява задачи в областта на трансфера на технологии.

Целева група на проекта са младите хора на възраст между 18 и 35 години, които имат потенциал и готовност активно да участват в сектора на технологичния трансфер и НИРД. Те трябва да са предимно новозавършили студенти или се очаква да завършат през първите 2 години от проекта (2018-2019) или са настоящи служители на офис за технологичен трансфер. Участниците трябва да имат желание да станат потенциални служители в сектора на технологичен трансфер и силна мотивация за работа в  тази област.

На 17-18.01.2019 г. в гр. София ще се проведе второ национално обучение на тема „Технологичен трансфер“. Обучител по втория модул е проф. Костадин Костадинов от Фондация ГИС- Трансфер Център.

След провеждането на  обучението,  екип от експерти към ТТО Иновативен Капитал, ще избере 5 лица, които да се включат в международно обучение (времетраене 5 дни) в Полша, което ще се проведе през месец февруари 2019г.

Желаещите да се включат в проекта могат да заявят участие до 10.01.2019 г., като изпратят попълнена  и подписана заявка за участие на имейл адрес: a.simeonovas@gmail.com, която ще видите прикачена под публикацията.

От Екипа на ДЗЗД Консорциум Иновативен капитал

 Personal_Questionaire_ITTA

Първо обучение на тема „Иновативно управление, генериране и трансфер на технологични идеи“ по проект „Международна Академия за Трансфер на Технологии“ (ITTA)

September 25, 2018 in ОТТ Новини

На 18-19.09.2018 г. в „София Тех Парк“, гр. София се проведе първия обучителен модул на тема „Иновативно управление, генериране и трансфер на технологични идеи“  по проект „Международна Академия за Трансфер на Технологии“ (ITTA), съфинансиран от Еразъм +, в който ОТТ „Иновативен капитал“ е партньор заедно с Kielecki Park Technologiczny (Полша), Tehnoloski Park Ljubljana (Словения), Technology Park Varazdin (Хърватия) и водещ бенефициент Tubitak Marmara Teknokent (Турция). Основната цел на проекта е да се повишат уменията и знанията на специалистите, занимаващи се с трансфер на технологии. Проектът е уникален заради съчетаването на няколко различни подхода за обучение: дистанционно обучение, неформално образование, практическо обучение, пилотно обучение, като целта е да се осигури подобряване на компетентностите не само на знанията, но и на умения, ценности и нагласи.

Целева група на проекта са младите хора на възраст между 18 и 35 години, които имат потенциал и готовност активно да участват в сектора ТТ и НИРД. Те трябва да са предимно новозавършили студенти или се очаква да завършат през първите 2 години от проекта или са настоящи служители на TTO. Участниците трябва да имат желание да станат потенциални служители в ТТ сектора и силна мотивация за работа в  тази област. Всеки партньор по проекта има ангажимент да избере 15-20 участници. Участниците ще преминат през модулите за обучение на национално равнище и ще използват платформата за дистанционно обучение. Всеки преминал през обученията на национално ниво, ще има възможност да се включи и в поне един от международните обучителни дейности.

По специална покана на ОТТ „Иновативен капитал“ доц. д-р Милен Балтов, който е пример за прехода от бизнес консултант към малки и средни предприятия (МСП) и стартиращи фирми и изследовател в тази област, разработи модул на тема „Иновативно управление, генериране и трансфер на технологични идеи“ и го представи на аудиторията по начин, който лесно ще служи на участниците и ще им помогне да управляват и развиват собствените си иновации и да улесняват трансфера на технологии, както и генерирането на идеи.

IMAG1736 IMAG1819 IMAG1838

Нови идеи, нови партньорства

March 22, 2018 in ОТТ Новини

ITTA LOGOДЗЗД Консорциум Иновативен капитал, представляващо Офиса за Технологичен Трансфер (ТТО), в партньорство с Kielecki Park Technologiczny (Полша), Tehnoloski Park Ljubljana (Словения), Technology Park Varazdin (Хърватия) и водещ бенефициент Tubitak Marmara Teknokent (Турция) изпълнява проект: „Международна Академия за Трансфер на Технологии“ (ITTA), съфинансиран от Еразъм +. Основната цел на проекта е да се повишат уменията и знанията на специалистите, занимаващи се с трансфер на технологии. Проектът е уникален заради съчетаването на няколко различни подхода за обучение: дистанционно обучение, неформално образование, практическо обучение, пилотно обучение, като целта е да се осигури подобряване на компетентностите не само на знанията, но и на умения, ценности и нагласи.

Целева група на проекта са младите хора на възраст между 18 и 35 години, които имат потенциал и готовност активно да участват в сектора ТТ и НИРД. Те трябва да са предимно новозавършили студенти или се очаква да завършат през първите 2 години от проекта или са настоящи служители на TTO. Участниците ще преминат през модулите за обучение на национално равнище и ще използват платформата за дистанционно обучение. Всеки преминал през обученията на национално ниво, ще има възможност да се включи и в поне един от международните обучителни дейности.

Продължителност на проекта: 36 месеца

 Основните цели на проекта са:

-Разработване на учебна програма за професионално обучение на потенциални служители на ТТО с цел развитие на знания, умения и ценности;

- Разработване на методология за дистанционно обучение и програми за обучение „лице в лице“;

-Подпомагане участниците да бъдат наети в партньорски или други организации; проследяване и подпомагане на развитието им.

Основните дейности па проекта:

1. Транснационални срещи: На срещите ще се събират представители на всички партньори, отговорни по проекта на  всеки 6 месеца.

2. Оценка на потребностите и определяне на професията: Един от най- важните етапи на проекта, тъй като резултатите от оценката на потребностите ще бъдат основа за изготвяне на учебните програми.

3. Избор на участниците: Всеки партньор има ангажимент да избере 15-20 участника за проекта.

4. Съдържание и разработване на програми за обучителни събития: Партньорите ще разработят методологията за обучителните дейности както на национално, така и на международно ниво.

5. Национални обучителни дейности: Всеки модул от общо 5 ще обхваща период около 4-5 месеца, състоящ се от обучителни мероприятия, подкрепени от онлайн учебни модули, и практически стажове  по темите.

6. Международни обучителни дейности: Всеки партньор има ангажимент да бъде домакин. Ще има 6 събития, които ще се базират на оценката на постигнатото и развитието на компетентностите.

7. Онлайн / дистанционно обучение: Учебният процес на участниците ще бъде подкрепен и подобрен чрез онлайн модули за обучение (общо 12 модула), успоредно с другите обучителни дейности.

8. Практическо изпълнение/стаж: партньорите в сектора ще осигурят стажове, където участниците  ще могат да приложат това, което са научили по време на проекта.

9. М & Е: Един от основните елементи на този проект, тъй като разработването на нова методология за обучение, може да бъде ефективена единствено със силен механизъм за M & E, подкрепен със съответната документация.

10. Разработване на учебни програми за ПОО: Резултатите от всички дейности по проекта ще бъдат обобщени и структурирани като новите учебни програми за ПОО, които ще се използват в сектора.

11. Разработване и признаване на политики: Паралелно с дейностите по проекта, партньорите се очаква да работят и да лобират за признаването на новата учебна програма и подхода за ТТ сектора, тъй като проектът има за цел да проектира, развива, тества и оптимизира нови учебни програми.

12. Събития за популяризиране/Мултиплициращи събития: Всички партньори ще организират местни събития, за да  популяризират резултатите от проекта в своите държави.

13. Разработка на софтуер: ще бъде разработен под надзора на всички партньори. еразмус

SOFIA STARTUP EXPO

February 23, 2018 in ОТТ Новини

logo

Sofia Startup Expo (SSE) e най-голямото технологично изложение в България, което обхваща стартовата екосистема от иновативни стартъп фирми, мениджмънта на водещите корпорации, държавни агенции, инкубатори, инвеститори, фондове за рисков капитал, банки, идеи на студенти и технологични компании по целия свят. Това е мястото за среща на създателите на технологиите, иновационните мениджъри и инвеститорите, за да изградят партньорства и да оформят бъдещето. В изложението в София ще участват лидери, опитни предприемачи, инвеститори, както и ключови визионери и футуристи, за да дадат крила на най-добрите идеи.

Събитието ще се състои на 13-14 март 2018 г. в Иновационния форум “Джон Атанасов”, София Тех Парк и включва двудневна изложба, с еднодневна конферентна сесия, технически хакетон и връчване на златни медали за иновации.

За повече информация, моля кликнете върху линка: https://www.sofiastartupexpo.eu/bg/

Възможност за нови стажове за студенти в IASP

February 16, 2018 in ОТТ Новини

image008

Международната асоциация на научните паркове в сферата на иновациите (IASP)  предоставя възможност за нови стажове за студенти. В приложения документ ще намерите пълни подробности за стажантската схема (търсени профили, описание на задачите, продължителност, условия, срок за подаване на кандидатури, формуляр за кандидатстване и т.н.)

Крайният срок за изпращане на кандидатури е 2 април 2018 г., а връзка към формуляра за кандидатстване може да бъде намерена в приложения Internship Scheme.

IASP Internship agreement 2018-2019_English

IASP Internship scheme 2018-2019

 

 

Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти „Насърчаване на предприемачеството“

September 25, 2017 in ОТТ Новини

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти “Насърчаване на предприемачеството” по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на Оперативната програма.

Целта на процедурата е създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е  34 373 012 евро (67 227 768.06 лева).

Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 50 000 лева, а  максималният размер е 391 166 лева.

За повече информация проверете тук.

Отворена за кандидатстване е процедурата “Развитие на социалното предприемачество”

September 21, 2017 in ОТТ Новини

Основната цел на настоящата процедура е да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд, като общият бюджет е 15 000 000 лв. Кандидатите могат да получат безвъзмездната финансова помощ между 50 000 лв. и 391 166 лв.

Допустими кандидати са социални предприятия, работодатели, специализирани предприятия на хора с увреждания, кооперации на хора с увреждания, общини и райони на общини, доставчици на социални услуги и неправителствени организации.

Дейностите, които кандидатите трябва да заложат в проектните си предложения, следва да са насочени към осигуряване на подкрепа за създаване на нови и разширяване дейността на вече съществуващи социални предприятия, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания във връзка с осигуряване на заетост чрез: психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за включване в заетост; социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика; предоставяне на обучения на лицата, за които е осигурена заетост в социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания; осигуряване на наставник от работодателя за новонаети лица; оборудване на новосъздадените работни места и в случай на необходимост, тяхното адаптиране за лица с увреждания и/или извършване на ремонт във връзка с дейността на социалното предприятие; предоставяне на обучения за повишаване на управленските и бизнес умения за повишаване ефективността на управление на социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания; подкрепа за осигуряване на заетост за период до 12 месеца; проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на изработваните стоки и предоставяните услуги; социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество.

Крайният срок за представяне на проектното предложение е 09.10.2017 г., 17:30 часа.

За повече информация проверене тук.

Европейска нощ на учените 2017

September 20, 2017 in ОТТ Новини

Европейската нощ на учените е мега събитие, което всяка година се провежда едновременно в около 300 града в цяла Европа и по света.

sofiatechpark_pic

30 научно-изследователски центрове и музеи в 14 града в България ще се включат в Европейската нощ на учените и този петък (30 септември) ще отворят врати, за да демонстрират постиженията си. Инициативата всяка година се провежда едновременно в повече от 300 града в цяла Европа и цели да подобри общественото разбиране за науката и да повиши ангажираността й към проблемите на обществото Десетата Европейска нощ на учените в България ще се проведе на повече места отвсякога. Мащабната програма в нощта на 30 септември (петък) включва събития в София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Плевен, Стара Загора, Благоевград, Сливен, Габрово, Котел, Жеравна, Медвен и Рожен. Само в София програмата ще се проведе паралелно в 7 локации в града – София Тех Парк, Технически университет, Софийска астрономическа обсерватория, Биологически факултет на СУ, Национален природонаучен музей, Национален политехнически музей и Музейко. Лабораториите на София Тех Парк за първи път отварят врати за любопитните да видят отвътре първия научно-технологичен парк в България. Посетителите ще могат да се включат в обиколки и събития в лабораториите: Киберсигурност, Интелигентни комуникационни системи, Биоинфотех и Бързо прототипиране. Другата изненада, която ще очаква посетителите на територията на София Тех Парк, е Експериментариумът. Това е мястото, където ще бъде публичната зона за експерименти и демонстрации за всички любители на науката и до него се стига по новопостроения пешеходен мост над бул. “Цариградско шосе”.

Прочети още тук

Стартира прием на заявления за обучения на заети лица по ОП РЧР 2014-2020

June 19, 2017 in ОТТ Новини

От 15.06.2017 г. Агенцията по заетостта стартира прием на заявления по проект „Ваучери за заети лица”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Право да подават заявления имат заети лица, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и имат средна или по-ниска степен на образование.

Желаещите да участват в проекта имат възможност да попълнят публикуваните по-долу образци и да подадат Заявление по електронен път или на хартиен носител, лично във всички Дирекции „Бюра по труда” в страната.

За повече информация вижте сайта на Агенция по заетостта.