Предприемачество за всички“ № KA205-5BDDE056 финансиран от Еразъм +. Предприемачество за всички“ е специализиран проект за социално включване и насърчаване на достъпа до предприемачество за всички млади хора в обществото

May 31, 2021 in ОТТ Новини

ДЗЗД Консорциум Иновативен капитал, представляващо Офиса за Технологичен Трансфер (ТТО) Иновативен Капитал, в партньорство с EUROPEAN NETWORK ON INDEPENDENT LIVING BRUSSELS OFFICE (Белгия), Youth for U (Турция)и и водещ бенефициент Tubitak Marmara Teknokent (Турция) изпълнява проект:  „Предприемачество за всички“ № KA205-5BDDE056  финансиран от Еразъм +. „Предприемачество за всички“ е специализиран проект за социално включване и насърчаване на достъпа до предприемачество за всички млади хора в обществото.
Продължителност: 24 месеца
Начало:  1 февруари 2020 година
Край: 31 декември 2022 година (проектът е замразен за една година поради Ковид- 19 пандемията)
Целите на проекта са:
- разработване и развиване на достъпни ресурси за предприемачество, подходящи за младите хора с увреждания;
- разработване на методологии за приобщаващо обучение по предприемачество, по-достъпни за всички млади хора, включително тези с различна форма и ниво на увреждане;
- насърчаване на инструментите и политиките на европейско ниво за предприемачество на хората с увреждания;
- създаване на мрежа за предприемачи с увреждания
В рамките на проекта се предвижда изпълнение на следните дейности:
- Изготвяне на проучване на тема:  „Съвременното състояние на предприемачеството за млади хора с увреждания”;
- Подготовка на ръководство за организации как да адаптират услугите и продуктите си, за да са подходящи и достъпни за млади предприемачи с увреждания;
- Разработване на неформални методи за обучение по предприемачество, адаптирани за млади хора с увреждания
- Провеждане на четири международни обучения по предприемачество, подходящи за групи млади хора с и без увреждания

Целева група:  Млади хора с увреждания до 35 годишна възраст, които имат интерес да станат предприемачи.

На 14.12 ще се проведе онлайн семинар за оценка на проект ITTA

December 11, 2020 in ОТТ Новини

to-sofia.com/wp-content/uploads/2020/12/снимка.png">to-sofia.com/wp-content/uploads/2020/12/снимка.png" alt="снимка" width="2038" height="1349" class="alignnone size-full wp-image-1799" />

Technology Transfer Office "Innovative capital" има удоволствието да Ви покани да се включите в последното ни събитие за годината, но и като цяло за проекта "Международна академия за трансфер на технологии", реализиран по програма Еразъм +.

Семинарът има за цел да представи резултатите и ефектите, постигнати по проекта, но също така е импулс за дискусия относно ролята на технологичния трансфер за научните организации и като цяло за обществото. По време на срещата гост-лекторите ще споделят опит и ще оценят пътя на обучението и въздействието от него, както и възможности за разпространението на постигнатите резултати.

Гост лектори са: д-р Станимир Андонов, проф. д-р Милен Балтов и проф. д-р Костадин Костадинов.

Кога: 14.12. (понеделник) от 09:45 ч.
Къде: ZOOM

Линк: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0lcOiqqz0oHdOi0MBerzGXDE2ADCwoig2f

Изисква се предварителна регистрация.

Предстои двудневно национално обучение на тема: “Иновационна стратегия. Експлоатация и комерсиализация на научните резултати.”

June 29, 2020 in ОТТ Новини

Предстои провеждане на пето национално обучение по проект: „Международна Академия за Трансфер на Технологии“ (ITTA), съфинансиран от Еразъм +. Петият модул ще се проведе на 07-08.07.2020 г. в ZOOM App. Обучението ще е на тема: “Иновационна стратегия. Експлоатация и комерсиализация на научните резултати.”, лектор е проф. Костадин Костадинов от Фондация ГИС- Трансфер Център.

Обучението стартира в 10:00ч.

Линк към приложението: https://us02web.zoom.us/j/81084823622?pwd=M2dOSFoxME41VVFtNTIvSTZ2WHByZz09

Организатор: ДЗЗД Консорциум Иновативен капитал

ДЗЗД Консорциум Иновативен капитал, представляващо Офиса за Технологичен Трансфер (ТТО) Иновативен Капитал, в партньорство с Kielecki Park Technologiczny (Полша), Tehnoloski Park Ljubljana (Словения), Technology Park Varazdin (Хърватия) и водещ бенефициент Tubitak Marmara Teknokent (Турция) изпълнява проект: „Международна Академия за Трансфер на Технологии“ (ITTA), съфинансиран от Еразъм +. Основната цел на проекта е да се повишат уменията и знанията на специалистите, занимаващи се с трансфер на технологии. Проектът е уникален заради съчетаването на няколко различни подхода за обучение: дистанционно обучение, неформално образование, практическо обучение, пилотно обучение, като целта е да се осигури подобряване на компетентностите не само на знанията, но и на умения, ценности и нагласи.
ITTA e проект с продължителност 36 м., обхващащ обучителни курсове в страната по 5 модула, онлайн обучение по 12 модула и 5 международни обучения.
В рамките на проекта участниците имат възможност:
- да вземат участие в 5 национални обучения (гр. София, продължителност 2 дни);
- да се обучават по 12 онлайн модула.

Целева група на проекта са младите хора на възраст между 18 и 35 години, които имат потенциал и готовност активно да участват в сектора на технологичния трансфер и НИРД. Те трябва да са предимно новозавършили студенти или се очаква да завършат през първите 2 години от проекта (2018-2019) или са настоящи служители на офис за технологичен трансфер. Участниците трябва да имат желание да станат потенциални служители в сектора на технологичен трансфер и силна мотивация за работа в тази област.

Желаещите да вземат участие в обучението могат да получат повече информация на имейл a.simeonovas@gmail.com

От Екипа на ДЗЗД Консорциум Иновативен капитал

to-sofia.com/wp-content/uploads/2019/06/DSC_6868.jpg">to-sofia.com/wp-content/uploads/2019/06/DSC_6868.jpg" alt="DSC_6868" width="4608" height="3072" class="alignnone size-full wp-image-1708" />

Предстои четвърто национално обучение на тема: „Право на интелектуална собственост (защита и управление на правата върху интелектуална собственост)“

January 6, 2020 in ОТТ Новини

ДЗЗД Консорциум Иновативен капитал, представляващо Офиса за Технологичен Трансфер (ТТО) Иновативен Капитал, в партньорство с Kielecki Park Technologiczny (Полша), Tehnoloski Park Ljubljana (Словения), Technology Park Varazdin (Хърватия) и водещ бенефициент Tubitak Marmara Teknokent (Турция) изпълнява проект: „Международна Академия за Трансфер на Технологии“ (ITTA), съфинансиран от Еразъм +. Основната цел на проекта е да се повишат уменията и знанията на специалистите, занимаващи се с трансфер на технологии. Проектът е уникален заради съчетаването на няколко различни подхода за обучение: дистанционно обучение, неформално образование, практическо обучение, пилотно обучение, като целта е да се осигури подобряване на компетентностите не само на знанията, но и на умения, ценности и нагласи.
ITTA e проект с продължителност 36 м., обхващащ обучителни курсове в страната по 5 модула, онлайн обучение по 12 модула и 5 международни обучения.
В рамките на проекта участниците имат възможност:
- да вземат участие в 5 национални обучения (гр. София, продължителност 2 дни);
- да се обучават по 12 онлайн модула.
След приключване на проекта част от участниците ще имат възможност за безплатен стаж в институция/организация/компания в България, която изпълнява задачи в областта на трансфера на технологии.
Целева група на проекта са младите хора на възраст между 18 и 35 години, които имат потенциал и готовност активно да участват в сектора на технологичния трансфер и НИРД. Те трябва да са предимно новозавършили студенти или се очаква да завършат през първите 2 години от проекта (2018-2019) или са настоящи служители на офис за технологичен трансфер. Участниците трябва да имат желание да станат потенциални служители в сектора на технологичен трансфер и силна мотивация за работа в тази област.
На 23-24.01.2020 г. в гр. София ще се проведе четвърто национално обучение на тема „Право на интелектуална собственост (защита и управление на правата върху интелектуална собственост)“. Обучител по втория модул е д-р. Цветелина Йоргова от Фондация ГИС- Трансфер Център.
Желаещите да се включат в проекта могат да заявят участие до 14.01.2020 г., като изпратят попълнена и подписана заявка за участие на имейл адрес: a.simeonovas@gmail.com, която ще видите прикачена под публикацията.
От Екипа на ДЗЗД Консорциум Иновативен капитал

to-sofia.com/wp-content/uploads/2019/12/Personal_Questionaire_ITTA.docx">Personal_Questionaire_ITTA

Предстои четвърто международно обучение на тема „Управление на международни проекти, международни инвестиционни мрежи и възможности“ в Словения

December 23, 2019 in ОТТ Новини

ДЗЗД Консорциум Иновативен капитал, представляващо Офиса за Технологичен Трансфер (ТТО) Иновативен Капитал, в партньорство с Kielecki Park Technologiczny (Полша), Tehnoloski Park Ljubljana (Словения), Technology Park Varazdin (Хърватия) и водещ бенефициент Tubitak Marmara Teknokent (Турция) изпълнява проект: „Международна Академия за Трансфер на Технологии“ (ITTA), съфинансиран от Еразъм +. Основната цел на проекта е да се повишат уменията и знанията на специалистите, занимаващи се с трансфер на технологии. Проектът е уникален заради съчетаването на няколко различни подхода за обучение: дистанционно обучение, неформално образование, практическо обучение, пилотно обучение, като целта е да се осигури подобряване на компетентностите не само на знанията, но и на умения, ценности и нагласи.

ITTA e проект с продължителност 36 м., обхващащ обучителни курсове в страната по 5 модула, онлайн обучение по 12 модула и 5 международни обучения.
В рамките на проекта участниците имат възможност:
- да вземат участие в 5 национални обучения (гр. София, продължителност 2 дни);
- да се обучават по 12 онлайн модула.

След приключване на проекта част от участниците ще имат възможност за безплатен стаж в институция/организация/компания в България, която изпълнява задачи в областта на трансфера на технологии.
Целева група на проекта са младите хора на възраст между 18 и 35 години, които имат потенциал и готовност активно да участват в сектора на технологичния трансфер и НИРД. Те трябва да са предимно новозавършили студенти или се очаква да завършат през първите 2 години от проекта или са настоящи служители на офис за технологичен трансфер. Участниците трябва да имат желание да станат потенциални служители в сектора на технологичен трансфер и силна мотивация за работа в тази област.

В периода 09-14.02.2020 г. в гр. Любляна, Словения ще се проведе четвъртото подред международно обучение на тема „Управление на международни проекти, международни инвестиционни мрежи и възможности“.
Желаещите да се включат в обучението могат да заявят участие до 27.12.2019 г., като изпратят попълнена и подписана заявка за участие на имейл адрес: a.simeonovas@gmail.com, която ще видите прикачена под публикацията.

От Екипа на ДЗЗД Консорциум Иновативен капитал
to-sofia.com/wp-content/uploads/2019/12/Personal_Questionaire_ITTA.docx">Personal_Questionaire_ITTA

Проведе се третото национално обучение на тема „ Маркетинг на нови технологии и иновативни продукти “ по проект „Международна Академия за Трансфер на Технологии“ (ITTA)

June 7, 2019 in ОТТ Новини

На 16-17.05.2019. в „София Тех Парк“, гр. София се проведе третият обучителен модул на тема „ Маркетинг на нови технологии и иновативни продукти “ с лектор д-р. Станимир Андонов от Фондация ГИС- Трансфер Център. Обучението е по проект „Международна Академия за Трансфер на Технологии“ (ITTA), съфинансиран от Еразъм +, в който ОТТ „Иновативен капитал“ е партньор заедно с Kielecki Park Technologiczny (Полша), Tehnoloski Park Ljubljana (Словения), Technology Park Varazdin (Хърватия) и водещ бенефициент Tubitak Marmara Teknokent (Турция). Основната цел на проекта е да се повишат уменията и знанията на специалистите, занимаващи се с трансфер на технологии. Проектът е уникален заради съчетаването на няколко различни подхода за обучение: дистанционно обучение, неформално образование, практическо обучение, пилотно обучение, като целта е да се осигури подобряване на компетентностите не само на знанията, но и на умения, ценности и нагласи.

Целева група на проекта са младите хора на възраст между 18 и 35 години, които имат потенциал и готовност активно да участват в сектора ТТ и НИРД. Те трябва да са предимно новозавършили студенти или се очаква да завършат през първите 2 години от проекта или са настоящи служители на TTO. Участниците трябва да имат желание да станат потенциални служители в ТТ сектора и силна мотивация за работа в  тази област. Всеки партньор по проекта има ангажимент да избере 15-20 участници. Участниците ще преминат през модулите за обучение на национално равнище и ще използват платформата за дистанционно обучение. Всеки преминал през обученията на национално ниво, ще има възможност да се включи и в поне един от международните обучителни дейности.

to-sofia.com/wp-content/uploads/2019/06/DSC_6868.jpg">DSC_6868to-sofia.com/wp-content/uploads/2019/06/DSC_6868.jpg" width="4608" height="3072" />to-sofia.com/wp-content/uploads/2019/06/DSC_6950.jpg">DSC_6950to-sofia.com/wp-content/uploads/2019/06/DSC_6950.jpg" width="4608" height="3072" /> to-sofia.com/wp-content/uploads/2019/06/DSC_6872.jpg">DSC_6872to-sofia.com/wp-content/uploads/2019/06/DSC_6872.jpg" width="4608" height="3072" />

Предстои второ национално обучение на тема „Технологичен трансфер“

December 21, 2018 in ОТТ Новини

ДЗЗД Консорциум Иновативен капитал, представляващо Офиса за Технологичен Трансфер (ТТО) Иновативен Капитал, в партньорство с Kielecki Park Technologiczny (Полша), Tehnoloski Park Ljubljana (Словения), Technology Park Varazdin (Хърватия) и водещ бенефициент Tubitak Marmara Teknokent (Турция) изпълнява проект: „Международна Академия за Трансфер на Технологии“ (ITTA), съфинансиран от Еразъм +. Основната цел на проекта е да се повишат уменията и знанията на специалистите, занимаващи се с трансфер на технологии. Проектът е уникален заради съчетаването на няколко различни подхода за обучение: дистанционно обучение, неформално образование, практическо обучение, пилотно обучение, като целта е да се осигури подобряване на компетентностите не само на знанията, но и на умения, ценности и нагласи.

ITTA e  проект с продължителност 36 м., обхващащ обучителни курсове в страната по 5 модула, онлайн обучение по 12 модула и 5 международни обучения.

В рамките на проекта участниците имат възможност:

- да вземат участие в 5 национални обучения (гр. София, продължителност 2 дни);

- да се обучават по 12 онлайн модула.

След приключване на проекта част от участниците ще имат възможност за  безплатен стаж в институция/организация/компания в България, която изпълнява задачи в областта на трансфера на технологии.

Целева група на проекта са младите хора на възраст между 18 и 35 години, които имат потенциал и готовност активно да участват в сектора на технологичния трансфер и НИРД. Те трябва да са предимно новозавършили студенти или се очаква да завършат през първите 2 години от проекта (2018-2019) или са настоящи служители на офис за технологичен трансфер. Участниците трябва да имат желание да станат потенциални служители в сектора на технологичен трансфер и силна мотивация за работа в  тази област.

На 17-18.01.2019 г. в гр. София ще се проведе второ национално обучение на тема „Технологичен трансфер“. Обучител по втория модул е проф. Костадин Костадинов от Фондация ГИС- Трансфер Център.

След провеждането на  обучението,  екип от експерти към ТТО Иновативен Капитал, ще избере 5 лица, които да се включат в международно обучение (времетраене 5 дни) в Полша, което ще се проведе през месец февруари 2019г.

Желаещите да се включат в проекта могат да заявят участие до 10.01.2019 г., като изпратят попълнена  и подписана заявка за участие на имейл адрес: a.simeonovas@gmail.com, която ще видите прикачена под публикацията.

От Екипа на ДЗЗД Консорциум Иновативен капитал

 to-sofia.com/wp-content/uploads/2018/12/Personal_Questionaire_ITTA.docx">Personal_Questionaire_ITTA

Първо обучение на тема „Иновативно управление, генериране и трансфер на технологични идеи“ по проект „Международна Академия за Трансфер на Технологии“ (ITTA)

September 25, 2018 in ОТТ Новини

На 18-19.09.2018 г. в „София Тех Парк“, гр. София се проведе първия обучителен модул на тема „Иновативно управление, генериране и трансфер на технологични идеи“  по проект „Международна Академия за Трансфер на Технологии“ (ITTA), съфинансиран от Еразъм +, в който ОТТ „Иновативен капитал“ е партньор заедно с Kielecki Park Technologiczny (Полша), Tehnoloski Park Ljubljana (Словения), Technology Park Varazdin (Хърватия) и водещ бенефициент Tubitak Marmara Teknokent (Турция). Основната цел на проекта е да се повишат уменията и знанията на специалистите, занимаващи се с трансфер на технологии. Проектът е уникален заради съчетаването на няколко различни подхода за обучение: дистанционно обучение, неформално образование, практическо обучение, пилотно обучение, като целта е да се осигури подобряване на компетентностите не само на знанията, но и на умения, ценности и нагласи.

Целева група на проекта са младите хора на възраст между 18 и 35 години, които имат потенциал и готовност активно да участват в сектора ТТ и НИРД. Те трябва да са предимно новозавършили студенти или се очаква да завършат през първите 2 години от проекта или са настоящи служители на TTO. Участниците трябва да имат желание да станат потенциални служители в ТТ сектора и силна мотивация за работа в  тази област. Всеки партньор по проекта има ангажимент да избере 15-20 участници. Участниците ще преминат през модулите за обучение на национално равнище и ще използват платформата за дистанционно обучение. Всеки преминал през обученията на национално ниво, ще има възможност да се включи и в поне един от международните обучителни дейности.

По специална покана на ОТТ „Иновативен капитал“ доц. д-р Милен Балтов, който е пример за прехода от бизнес консултант към малки и средни предприятия (МСП) и стартиращи фирми и изследовател в тази област, разработи модул на тема „Иновативно управление, генериране и трансфер на технологични идеи“ и го представи на аудиторията по начин, който лесно ще служи на участниците и ще им помогне да управляват и развиват собствените си иновации и да улесняват трансфера на технологии, както и генерирането на идеи.

to-sofia.com/wp-content/uploads/2018/09/IMAG1736.jpg">IMAG1736to-sofia.com/wp-content/uploads/2018/09/IMAG1736-168x300.jpg" width="168" height="300" /> to-sofia.com/wp-content/uploads/2018/09/IMAG1819.jpg">IMAG1819to-sofia.com/wp-content/uploads/2018/09/IMAG1819-300x168.jpg" width="300" height="168" /> to-sofia.com/wp-content/uploads/2018/09/IMAG1838.jpg">IMAG1838to-sofia.com/wp-content/uploads/2018/09/IMAG1838-300x168.jpg" width="300" height="168" />

Нови идеи, нови партньорства

March 22, 2018 in ОТТ Новини

to-sofia.com/wp-content/uploads/2018/03/ITTA-LOGO.png">ITTA LOGOto-sofia.com/wp-content/uploads/2018/03/ITTA-LOGO-300x300.png" width="300" height="300" />ДЗЗД Консорциум Иновативен капитал, представляващо Офиса за Технологичен Трансфер (ТТО), в партньорство с Kielecki Park Technologiczny (Полша), Tehnoloski Park Ljubljana (Словения), Technology Park Varazdin (Хърватия) и водещ бенефициент Tubitak Marmara Teknokent (Турция) изпълнява проект: „Международна Академия за Трансфер на Технологии“ (ITTA), съфинансиран от Еразъм +. Основната цел на проекта е да се повишат уменията и знанията на специалистите, занимаващи се с трансфер на технологии. Проектът е уникален заради съчетаването на няколко различни подхода за обучение: дистанционно обучение, неформално образование, практическо обучение, пилотно обучение, като целта е да се осигури подобряване на компетентностите не само на знанията, но и на умения, ценности и нагласи.

Целева група на проекта са младите хора на възраст между 18 и 35 години, които имат потенциал и готовност активно да участват в сектора ТТ и НИРД. Те трябва да са предимно новозавършили студенти или се очаква да завършат през първите 2 години от проекта или са настоящи служители на TTO. Участниците ще преминат през модулите за обучение на национално равнище и ще използват платформата за дистанционно обучение. Всеки преминал през обученията на национално ниво, ще има възможност да се включи и в поне един от международните обучителни дейности.

Продължителност на проекта: 36 месеца

 Основните цели на проекта са:

-Разработване на учебна програма за професионално обучение на потенциални служители на ТТО с цел развитие на знания, умения и ценности;

- Разработване на методология за дистанционно обучение и програми за обучение „лице в лице“;

-Подпомагане участниците да бъдат наети в партньорски или други организации; проследяване и подпомагане на развитието им.

Основните дейности па проекта:

1. Транснационални срещи: На срещите ще се събират представители на всички партньори, отговорни по проекта на  всеки 6 месеца.

2. Оценка на потребностите и определяне на професията: Един от най- важните етапи на проекта, тъй като резултатите от оценката на потребностите ще бъдат основа за изготвяне на учебните програми.

3. Избор на участниците: Всеки партньор има ангажимент да избере 15-20 участника за проекта.

4. Съдържание и разработване на програми за обучителни събития: Партньорите ще разработят методологията за обучителните дейности както на национално, така и на международно ниво.

5. Национални обучителни дейности: Всеки модул от общо 5 ще обхваща период около 4-5 месеца, състоящ се от обучителни мероприятия, подкрепени от онлайн учебни модули, и практически стажове  по темите.

6. Международни обучителни дейности: Всеки партньор има ангажимент да бъде домакин. Ще има 6 събития, които ще се базират на оценката на постигнатото и развитието на компетентностите.

7. Онлайн / дистанционно обучение: Учебният процес на участниците ще бъде подкрепен и подобрен чрез онлайн модули за обучение (общо 12 модула), успоредно с другите обучителни дейности.

8. Практическо изпълнение/стаж: партньорите в сектора ще осигурят стажове, където участниците  ще могат да приложат това, което са научили по време на проекта.

9. М & Е: Един от основните елементи на този проект, тъй като разработването на нова методология за обучение, може да бъде ефективена единствено със силен механизъм за M & E, подкрепен със съответната документация.

10. Разработване на учебни програми за ПОО: Резултатите от всички дейности по проекта ще бъдат обобщени и структурирани като новите учебни програми за ПОО, които ще се използват в сектора.

11. Разработване и признаване на политики: Паралелно с дейностите по проекта, партньорите се очаква да работят и да лобират за признаването на новата учебна програма и подхода за ТТ сектора, тъй като проектът има за цел да проектира, развива, тества и оптимизира нови учебни програми.

12. Събития за популяризиране/Мултиплициращи събития: Всички партньори ще организират местни събития, за да  популяризират резултатите от проекта в своите държави.

13. Разработка на софтуер: ще бъде разработен под надзора на всички партньори. to-sofia.com/wp-content/uploads/2018/03/еразмус.jpg">еразмусto-sofia.com/wp-content/uploads/2018/03/еразмус-300x61.jpg" width="300" height="61" />

SOFIA STARTUP EXPO

February 23, 2018 in ОТТ Новини

to-sofia.com/wp-content/uploads/2018/02/logo.png">logoto-sofia.com/wp-content/uploads/2018/02/logo.png" width="280" height="80" />

Sofia Startup Expo (SSE) e най-голямото технологично изложение в България, което обхваща стартовата екосистема от иновативни стартъп фирми, мениджмънта на водещите корпорации, държавни агенции, инкубатори, инвеститори, фондове за рисков капитал, банки, идеи на студенти и технологични компании по целия свят. Това е мястото за среща на създателите на технологиите, иновационните мениджъри и инвеститорите, за да изградят партньорства и да оформят бъдещето. В изложението в София ще участват лидери, опитни предприемачи, инвеститори, както и ключови визионери и футуристи, за да дадат крила на най-добрите идеи.

Събитието ще се състои на 13-14 март 2018 г. в Иновационния форум “Джон Атанасов”, София Тех Парк и включва двудневна изложба, с еднодневна конферентна сесия, технически хакетон и връчване на златни медали за иновации.

За повече информация, моля кликнете върху линка: https://www.sofiastartupexpo.eu/bg/