Начало

Офис за технологичен трансфер „Иновативен капитал” предлага четири основни направления услуги:

 • бизнес планиране и схеми за инкубация

 • технологичен трансфер

 • подкрепа при внедряването и комерсиализирането на иновации

 • конференции, образование и обучение

Конкретните услуги, които ОТТ „Иновативен капитал” предлага са:

 • Услуги за стартиращи предприятия:

  • първоначална среща с клиента и иницииране на съвместна дейност;

  • анализ на клиента;

  • управление на интелектуалната собственост (подкрепа по регистрация на патенти, запазена марка, т.н.);

  • консултации по разработване на бизнес план и проучване за потенциала на технологията;

  • менторски консултации, базирани на първоначалния бизнес план;

  • правни и счетоводни съвети;

  • търсене на партньори и изграждане на партньорска мрежа;

  • консултации по избор на най-правилен подход за комерсиализация на технологията.

  • подкрепа за привличане на финансиране

 • Услуги за трансфер на технологии:

  • Подпомагане при технологичен трансфер;

  • Мониторинг на глобалните тенденции в технологичната сфера;

  • Оценка на технологии и качество на продуктите;

  • Достъп до информация за най-съвременните технологии;

  • Семинари, работни срещи и обучения;

  • Консултации.

 • Квалификации и обучения, включващи следните теми:

  • Стартиране на собствена фирма;

  • Бизнес планиране;

  • Пазарни проучвания и маркетинг;

  • Интернационализация на бизнеса;

  • Финансиране на фирма;

  • Основи на технологичния трансфер;

  • Управление на интелектуалната собственост.

 • Консултации

Създаването на конкурентно способни технологии, продукти и услуги до голяма степен зависи от готовността на създателите им да положат целенасочени усилия за постигането на пазарен успех. Затова професионалната консултация и менторството са от изключително значение за постигане на реални резултати при технологичния трансфер. Специалистите, стоящи зад Офиса за технологичен трансфер „Иновативен капитал” ще подкрепят изобретатели, учени и малки и средни предприятия в избора им на правилен бизнес модел, при планиране и организация на бизнеса, както и в сферите на правото, счетоводството, управлението на иновации и управлението на интелектуалната собственост.

 • Подкрепа за научно развойна дейност:

  • Свързване на факултети, институти и университети;

  • Изграждане на партньорски мрежи;

  • Подкрепа при подготовка на проектни предложения за финансиране по програми на ЕС.

 • Подкрепа при разработване на продукти:

  • Подкрепа при идентификация на източници за финансиране;

  • Разработване на проектни предложения за финансиране по програми на ЕС;

  • Създаване на връзки с инвеститори на международно ниво.