Проведе се поредният семинар за представяне на иновативни разработки пред предприятия и представители на бизнеса по проект BG161PO003-1.2.02 – 0007 – C0001 «Изграждане и функциониране на Офис за технологичен трансфер „Иновативен капитал”», Бенефициент: ДЗЗД „Консорциум Иновативен Капитал” в периода 28 – 30 май 2014 г. в Конферентна зала на Офиса за Технологичен Трансфер „Иновативен капитал“ , адрес: гр. София 1000, ул. „Леге“ №15, ет. 4

June 25, 2014 in ОТТ Новини

В рамките на проведените срещи, представени бяха иновативни разработки пред предприятия и представители на бизнеса. Офисът за Технологичен Трансфер осигури участието на специалисти по трансфер на технологии, в това число технологични оценители, които улесниха диалога между носителите на иновативни идеи и представителите на бизнеса.  Оценителите извършиха предварителни икономически, технологични и други оценки на иновативните продукти/процеси/услуги. Сред присъстващите беше уважаемият г-н Волфганг Книйски, който притежава почти 20 години международен опит като мениджър бизнес развитие и технологична модернизация. Ръководил е  проекти, свързани с промотиране и управление на иновации, обучения и консултиране на стартиращи предприятия, основно в сектора на Информационните и Комуникационните технологии.

 

В резултат на проведените до тук семинари участниците ни успяха да:

  • обменят информация и опит
  • да се обсъдят тенденции на пазара
  • да се инициират нови потенциални сътрудничества

to-sofia.com/wp-content/uploads/2014/06/1IMG_1467_014.jpg">1IMG_1467_014to-sofia.com/wp-content/uploads/2014/06/1IMG_1467_014-300x225.jpg" width="300" height="225" /> to-sofia.com/wp-content/uploads/2014/06/1IMG_1472_017.jpg">1IMG_1472_017to-sofia.com/wp-content/uploads/2014/06/1IMG_1472_017-300x225.jpg" width="300" height="225" /> to-sofia.com/wp-content/uploads/2014/06/1IMG_1476_015.jpg">1IMG_1476_015to-sofia.com/wp-content/uploads/2014/06/1IMG_1476_015-300x225.jpg" width="300" height="225" /> to-sofia.com/wp-content/uploads/2014/06/1IMG_1478_016.jpg">1IMG_1478_016to-sofia.com/wp-content/uploads/2014/06/1IMG_1478_016-300x225.jpg" width="300" height="225" />

 

Спечелете стипендия за Магистърската програма по иновации и предприемачество

June 16, 2014 in ОТТ Новини

Конкурс на S.K.I.L.L.S. Project и Магистърската програма по иновации, предприемачество и финанси.

“Превърни опита си в бизнес” е кратката фраза, която представя най-добре идеята на конкурса “Стипендиантите на Леков”.

Патрон на конкурса е Любомир Леков, основател и дългогодишен мениджър на медийната група “Инвестор”. Той организира инициативата чрез S.K.I.L.L.S. Project* – нов проект към Фондация „Лекови“, неправителствена организация, която Леков създава преди 1 година.

Разберете повече за конкурса в посочение линк:

http://www.entrepreneur.bg/7597/spechelete-stipendiya-za-magistarskata-programa-po-inovatsii-i-predpriemachestvo/

5 неща, които няма да откриете в Google

June 16, 2014 in ОТТ Новини

Кои са тези 5 неща, които няма да открием в Google, а трябва да се изживеят?

Виж тук: http://www.manager.bg/технологии/5-неща-които-няма-да-откриете-в-google .