Първо обучение на тема „Иновативно управление, генериране и трансфер на технологични идеи“ по проект „Международна Академия за Трансфер на Технологии“ (ITTA)

September 25, 2018 in ОТТ Новини

На 18-19.09.2018 г. в „София Тех Парк“, гр. София се проведе първия обучителен модул на тема „Иновативно управление, генериране и трансфер на технологични идеи“  по проект „Международна Академия за Трансфер на Технологии“ (ITTA), съфинансиран от Еразъм +, в който ОТТ „Иновативен капитал“ е партньор заедно с Kielecki Park Technologiczny (Полша), Tehnoloski Park Ljubljana (Словения), Technology Park Varazdin (Хърватия) и водещ бенефициент Tubitak Marmara Teknokent (Турция). Основната цел на проекта е да се повишат уменията и знанията на специалистите, занимаващи се с трансфер на технологии. Проектът е уникален заради съчетаването на няколко различни подхода за обучение: дистанционно обучение, неформално образование, практическо обучение, пилотно обучение, като целта е да се осигури подобряване на компетентностите не само на знанията, но и на умения, ценности и нагласи.

Целева група на проекта са младите хора на възраст между 18 и 35 години, които имат потенциал и готовност активно да участват в сектора ТТ и НИРД. Те трябва да са предимно новозавършили студенти или се очаква да завършат през първите 2 години от проекта или са настоящи служители на TTO. Участниците трябва да имат желание да станат потенциални служители в ТТ сектора и силна мотивация за работа в  тази област. Всеки партньор по проекта има ангажимент да избере 15-20 участници. Участниците ще преминат през модулите за обучение на национално равнище и ще използват платформата за дистанционно обучение. Всеки преминал през обученията на национално ниво, ще има възможност да се включи и в поне един от международните обучителни дейности.

По специална покана на ОТТ „Иновативен капитал“ доц. д-р Милен Балтов, който е пример за прехода от бизнес консултант към малки и средни предприятия (МСП) и стартиращи фирми и изследовател в тази област, разработи модул на тема „Иновативно управление, генериране и трансфер на технологични идеи“ и го представи на аудиторията по начин, който лесно ще служи на участниците и ще им помогне да управляват и развиват собствените си иновации и да улесняват трансфера на технологии, както и генерирането на идеи.

to-sofia.com/wp-content/uploads/2018/09/IMAG1736.jpg">IMAG1736to-sofia.com/wp-content/uploads/2018/09/IMAG1736-168x300.jpg" width="168" height="300" /> to-sofia.com/wp-content/uploads/2018/09/IMAG1819.jpg">IMAG1819to-sofia.com/wp-content/uploads/2018/09/IMAG1819-300x168.jpg" width="300" height="168" /> to-sofia.com/wp-content/uploads/2018/09/IMAG1838.jpg">IMAG1838to-sofia.com/wp-content/uploads/2018/09/IMAG1838-300x168.jpg" width="300" height="168" />