Проведе се третото национално обучение на тема „ Маркетинг на нови технологии и иновативни продукти “ по проект „Международна Академия за Трансфер на Технологии“ (ITTA)

June 7, 2019 in ОТТ Новини

На 16-17.05.2019. в „София Тех Парк“, гр. София се проведе третият обучителен модул на тема „ Маркетинг на нови технологии и иновативни продукти “ с лектор д-р. Станимир Андонов от Фондация ГИС- Трансфер Център. Обучението е по проект „Международна Академия за Трансфер на Технологии“ (ITTA), съфинансиран от Еразъм +, в който ОТТ „Иновативен капитал“ е партньор заедно с Kielecki Park Technologiczny (Полша), Tehnoloski Park Ljubljana (Словения), Technology Park Varazdin (Хърватия) и водещ бенефициент Tubitak Marmara Teknokent (Турция). Основната цел на проекта е да се повишат уменията и знанията на специалистите, занимаващи се с трансфер на технологии. Проектът е уникален заради съчетаването на няколко различни подхода за обучение: дистанционно обучение, неформално образование, практическо обучение, пилотно обучение, като целта е да се осигури подобряване на компетентностите не само на знанията, но и на умения, ценности и нагласи.

Целева група на проекта са младите хора на възраст между 18 и 35 години, които имат потенциал и готовност активно да участват в сектора ТТ и НИРД. Те трябва да са предимно новозавършили студенти или се очаква да завършат през първите 2 години от проекта или са настоящи служители на TTO. Участниците трябва да имат желание да станат потенциални служители в ТТ сектора и силна мотивация за работа в  тази област. Всеки партньор по проекта има ангажимент да избере 15-20 участници. Участниците ще преминат през модулите за обучение на национално равнище и ще използват платформата за дистанционно обучение. Всеки преминал през обученията на национално ниво, ще има възможност да се включи и в поне един от международните обучителни дейности.

to-sofia.com/wp-content/uploads/2019/06/DSC_6868.jpg">DSC_6868to-sofia.com/wp-content/uploads/2019/06/DSC_6868.jpg" width="4608" height="3072" />to-sofia.com/wp-content/uploads/2019/06/DSC_6950.jpg">DSC_6950to-sofia.com/wp-content/uploads/2019/06/DSC_6950.jpg" width="4608" height="3072" /> to-sofia.com/wp-content/uploads/2019/06/DSC_6872.jpg">DSC_6872to-sofia.com/wp-content/uploads/2019/06/DSC_6872.jpg" width="4608" height="3072" />