Финансови отчети

to-sofia.com/wp-content/uploads/2014/07/ОПР-и-Баланс-на-ДЗЗД-КИК-за-2021-г..pdf">ОПР и Баланс на ДЗЗД КИК за 2021 г.

to-sofia.com/wp-content/uploads/2014/07/2020-НФ2-БАЛАНС.pdf">2020-НФ2-БАЛАНС

to-sofia.com/wp-content/uploads/2014/07/2020-НФ2-ОПР.pdf">2020-НФ2-ОПР

to-sofia.com/wp-content/uploads/2014/07/ГФО-ДЗЗД-2019-г.pdf">ГФО за 2019 г.

to-sofia.com/wp-content/uploads/2019/06/ОПР-и-Баланс-2018.pdf">ОПР и Баланс 2018

to-sofia.com/wp-content/uploads/2014/07/Отчет-за-приходите-и-разходите-за-2017-г..pdf">Отчет за приходите и разходите за 2017 г.

to-sofia.com/wp-content/uploads/2014/07/Счетоводен-баланс-за-2017-г..pdf">Счетоводен баланс за 2017 г.

to-sofia.com/wp-content/uploads/2014/07/ГФО-2016-г-.pdf">ГФО за 2016 г.

to-sofia.com/wp-content/uploads/2014/07/ГФО-2015.pdf">ГФО за 2015 г.

to-sofia.com/wp-content/uploads/2014/07/ГФО-2014.pdf" target="_blank">ГФО за 2014 г.

to-sofia.com/wp-content/uploads/2014/07/BRN001BA9BA34E8_002643.pdf">Счетоводен баланс към 31.12.2013 г.

to-sofia.com/wp-content/uploads/2014/07/BRN001BA9BA34E8_002670.pdf">Отчет за приходите и разходите за 2013 г.