Изследователи

Изследователят може:

  • Да търси по ключови думи (например да открива конкурентни или допълващи се технологии)
  • Да намира експерти в своята област и да поиска конфиденциална консултация относно технологичните възможности за комерсиализация
  • Да получава коментари и съвети
  • Да бъде информиран чрез предупредително съобщение, ако някой се интересува от изобретението му
  • Да участва във форуми, дискусии, видео конференции с експерти в различни области