ЕС набира изследователи

February 10, 2015 in ОТТ Новини

Ако сте учен, заинтересован от подкрепа на политиките на ЕС с ваши изследвания, това е шансът Ви. Съвместният изследователски център  (JRC) стартира покана за набиране на персонал на срочни договори. Успешните кандидати ще работят в един от сайтовете на JRC, намиращи се в Германия, Белгия, Италия, Испания и Холандия.

Селекцията е отворена за кандидати от държави-членки на Европейския съюз, или от една от страните, свързани с Хоризонт 2020 за научни изследвания и иновации (Албания, Босна и Херцеговина, Фарьорските острови, Бившата югославска република Македония, Исландия, Израел, Молдова, Черна гора, Норвегия, Сърбия, Швейцария и Турция), диплома от университет или докторска диплома в една от научните области, посочени в поканата (виж подробности по-долу).

Процесът на подбор включва практически тестове, въз основа, на които успелите кандидати ще бъдат включени в списък с резерви и могат да бъдат поканени на интервю в съответствие с нуждите на услугите. Поканата е отворена до второ уведомление.

Научни области: биология, химия, естествени науки, науки за живота, биохимия, океанография / морски науки, нанотехнологии, нанобиотехнологията, ветеринарен, инженерни, математика, физика, компютърни науки, статистика, материалните науки, икономика, политически науки, социални науки, образователни науки , психология, география, науки за околната среда, селскостопанските науки, селскостопанска техника, метеорология, екология, горско стопанство, геология, хидрология науки, медицински науки, фармация, хранителни науки.

Тук ще откриете допълнителна информация за поканата и условията за кандидатстване:

Further information on the call and the conditions to apply

Apply through the ESRA database