Предстои провеждане на третото национално обучение по проект „Международна Академия за Трансфер на Технологии“ (ITTA)

April 25, 2019 in ОТТ Новини

ДЗЗД Консорциум Иновативен капитал, представляващо Офиса за Технологичен Трансфер (ТТО) Иновативен Капитал, в партньорство с Kielecki Park Technologiczny (Полша), Tehnoloski Park Ljubljana (Словения), Technology Park Varazdin (Хърватия) и водещ бенефициент Tubitak Marmara Teknokent (Турция) изпълнява проект: „Международна Академия за Трансфер на Технологии“ (ITTA), съфинансиран от Еразъм +. Основната цел на проекта е да се повишат уменията и знанията на специалистите, занимаващи се с трансфер на технологии. Проектът е уникален заради съчетаването на няколко различни подхода за обучение: дистанционно обучение, неформално образование, практическо обучение, пилотно обучение, като целта е да се осигури подобряване на компетентностите не само на знанията, но и на умения, ценности и нагласи.

ITTA e  проект с продължителност 36 м., обхващащ обучителни курсове в страната по 5 модула, онлайн обучение по 12 модула и 5 международни обучения.

В рамките на проекта участниците имат възможност:

- да вземат участие в 5 национални обучения (гр. София, продължителност 2 дни);

- да се обучават по 12 онлайн модула.

Целева група на проекта са младите хора на възраст между 18 и 35 години, които имат потенциал и готовност активно да участват в сектора на технологичния трансфер и НИРД. Те трябва да са предимно новозавършили студенти или се очаква да завършат през първите 2 години от проекта (2018-2019) или са настоящи служители на офис за технологичен трансфер. Участниците трябва да имат желание да станат потенциални служители в сектора на технологичен трансфер и силна мотивация за работа в  тази област.

Предстои провеждане на третото национално обучение по проект: „Международна Академия за Трансфер на Технологии“ (ITTA), съфинансиран от Еразъм +. Третият модул ще се проведе на 16-17.05.2019 г. в гр. София, София Тех Парк на тема: “ Маркетинг на нови технологии и иновативни продукти ”, обучител е доц. Станимир Андонов от Фондация ГИС- Трансфер Център.

След провеждането на  обучението,  екип от експерти към ТТО Иновативен Капитал, ще избере 5 лица, които да се включат в международно обучение (времетраене 5 дни) в Хърватия, което ще се проведе през месец октомври 2019г.

Желаещите да се включат в обучението могат да заявят участие до 10.05.2019 г., като изпратят попълнена  и подписана заявка за участие (ако вече сте я попълнили, е необходимо да заявите писмено желание за участие) на имейл адрес: a.simeonovas@gmail.com

В прикачените файлове ще откриете задължителната заявка за участие,която в случай че не сте попълвали, моля да го попълните, подпишете, сканирате и да я изпратите на посочения мейл адрес.

Personal_Questionaire_ITTA